Speltmeel of Speltbloem van de molen,  
 


Geachte lezer,
Het ziet er naar uit dat er een methode in ontwikkeling is die kan vaststellen hoeveel tarwe zich in speltbloem, speltmeel of speltproducten bevindt
.

Opsporing van tarwe in speltbloem en speltproducten

Samenvatting:
Tot op heden bestaat er geen algemene methode om tarwevervalsing, vervuilde speltbloem of speltproducten, te ontdekken [Triticum aestivum vulgare (Vill.) Mackey] [T. aestivum spelta (L.) Thell.]
Uitgaand van een publicatie betreft een allelisch verschil in %-gliadin gene GAG56D, hebben we drie, PCR gebaseerde methoden ontwikkeld en geëvalueerd om de hoeveelheid tarwe vast te stellen in speltbloem, speltmeel en speltproducten. Een gevoelig tarwe-specifiek PCR systeem werd ontworpen. Voorts werd een heterologe interne norm geconstrueerd voor kwantitatief concurrerend (qc-)PCR. De norm werd willekeurig gekalibreerd aan 5% tarwe DNA, in spelt DNA. Een PCR-RFLP systeem, bestaande uit een GAG56D-specifiek PCR systeem, met verdere beperking, werd gebruikt om de relatieve verhoudingen tussen tarwe en spelt, in een DNA-mix , te schatten. De drie methodes werden met succes toegepast op zeven commerciële speltmonsters en één zelfgebakken brood. We constateerden dat nummer vijf, en drie, van de zeven steekproeven, respectievelijk meer dan 5% en 10% tarwe bleken te bevatten. Één steekproef bleek in het geheel geen spelt te bevatten. Door broodkruimels met PCR-RFLP te analyseren, konden wij de tarwe-inhoud van speltbloem schatten die werd gebruikt om het brood te produceren en zo de toepasselijkheid van PCR-RFLP aan te tonen om geproduceerde producten, in grondstoffen uiteen te zetten.

Sleutelwoorden:
• Bloem • Gliadin • PCR • Spelt • Tarwe •

Hoog niveau van genetische diversiteit onder spelt genenplasma die door microsatelliet markers wordt geopenbaard

De genetische diversiteit van spelt (Triticum aestivum (L.) Thell. subsoort. spelta (L.) Thell.) nu gecultiveerd is zeer smal. Hoewel de inzamelingen van genenplasma van spelt uitgebreid is, ontbreekt de verwante genetische kennis en maakt hun gebruik voor genetische verbetering vaak moeilijk. De genetische diversiteit en de structuur van de spelt genenpool die in genbanken aanwezig is werd bepaald door 19 simpele volgorde herhaal SSR (simple sequence repeat) markers die op 170 spelt toetredingen worden toegepast die uit 27 landen en 4 continenten werden bijeengezocht. De genetische afstanden (aandeel gedeelde alleles) werden berekend en een ongewogen paar-groep methode met rekenkundige gemiddelde, werd genomen en een op upgma-gebaseerd dendrogram werd geproduceerd. De genetische diversiteit was hoog: 259 alleles werden gevonden en de gemiddelde interaccession genetische afstand was 0.782 +/- 0.141. Het dendrogram toonde de veel hogere genetische diversiteit van spelt aangehouden in genenplasma inzamelingen dan in de momenteel gebruikte genotypen. De toetredingen met de zelfde geografische oorsprong neigden zich vaak te bundelen. Die van het Middenoosten waren eerst geïsoleerd. Alles behalve één van de Spaanse toetredingen werden gevonden in een unieke subcluster. De meeste toetredingen van Oost-Europa bundelden zich, terwijl die van noordwestelijk Europa in twee subclusters werden verdeeld. De toetredingen van Afrika en Noord-Amerika werden niet gescheiden van de Europese. Deze analyse toont de omvang van genetische diversiteit van spelts gehouden in germplasm verzamelingen en zou moeten helpen om de genetische basis van gecultiveerd spelt te verbredend in toekomstige kweekprogramma's.

bron: Canadees nationaal onderzoeks adviesorgaan.

 

terug naar de vorige pagina

zo ziet spelt er uit

klik hier voor een navigatievenster

     
onze producten
onze ingrediënten
onze informatie
speltmuffin
spelt kruid muffin
spelt choco muffin
speltbrood mix
keurmerken
terug
sluit venster

klik hier voor een navigatievenster

 

suikerziekte, overgewicht en tarwe, liever spelt,
klik hier waarom

   

klik hier om
online bestellen

Speltproducten
Spelt bakmix
Spelt pasta
Spaghetti
Grünkern
etc.

klik hier voor een navigatievenster

 

> Hoe we zelf bakken

> Voor de bakker

> Speltrecept

 
klik hier voor een navigatievenster
 
 
 
klik hier voor een navigatievenster