Juridische verklaring, Privacy verklaring,  


Juridische verklaring


Merken- en auteursrecht
Deze website wordt aangeboden door Voedingswaar.nl De rechten op woordmerken, logo's, beeldmerken en verpakkingsontwerpen op deze site komen toe aan Voedingswaar.nl of diens licentienemers of derden die aan Voedingswaar.nl een licentie hebben verstrekt. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken, logo's en verpakkingsontwerpen op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken.De informatie, beelden, foto's en illustraties op deze site en de vormgeving van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag (een gedeelte van) de inhoud van deze site niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Het downloaden en bekijken van de site en het maken van prints voor eigen individueel, niet-commercieel gebruik is wel toegestaan.

Aansprakelijkheid
Voedingswaar.nl heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en actualiseren van deze site maar Voedingswaar.nl geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de weergegeven informatie op deze site. Voedingswaar.nl wijst nadrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor de gevolgen van het gebruik van deze site, de inhoud van de weergegeven informatie en de gevolgen van het gebruik van informatie op deze site. Voedingswaar.nl is tevens niet aansprakelijk indien geen toegang kan worden verkregen tot deze site. Voedingswaar.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites waarnaar door hyperlinks op deze website wordt verwezen.

Voedingswaar.nl verzamelt door de bezoeker van de site vrijwillig verstrekte informatie waardoor Voedingswaar.nl de bezoeker kan identificeren. Voedingswaar.nl gebruikt deze informatie in overeenstemming met haar privacy verklaring, die hieronder is weergegeven.

Alle niet-persoonlijke gegevens, suggesties, ideeŽn en materialen die u aan Voedingswaar.nl toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn op niet-confidentiŽle basis en mogen door Voedingswaar.nl vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Het is Voedingswaar.nl daarbij toegestaan om de door u voorgestelde ideeŽn, concepten, kennis en technieken voor elk doeleinde te gebruiken, ook voor het ontwikkelen, produceren en verkopen van producten. Alle gegevens die u stuurt naar www.Voedingswaar.nl.nl dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Voedingswaar.nl behoudt zich het recht voor producten in te trekken waarnaar op deze site wordt verwezen.


Privacy verklaring


Voedingswaar.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website.

Voedingswaar.nl gebruikt uw gegevens voor:

                    het verzenden van de door u bestelde producten en/of informatie over haar producten, diensten, speciale aanbiedingen en acties [op uw verzoek]. Als u dit op prijs stelt, kunt u dat laten weten door een e-mail te sturen naar https://www.voedingswaar.nl/, of opties te selecteren in het menu Uw Klantgegevens

                    het uitvoeren van een actie. Als u reageert op een actie of prijsvraag, wordt uw naam, adres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op de marketingacties te meten.


Uw gegevens worden niet overgedragen aan derden zonder uw toestemming, behalve op grond van een wettelijke verplichting.

De website kan informatie bevatten over promotieacties die Voedingswaar.nl gezamenlijk met andere ondernemingen houdt. Worden persoonsgegevens en andere informatie in het kader van een dergelijke actie verstrekt, dan mag deze informatie met uw toestemming aan de deelnemende onderneming worden verstrekt, zodat deze onderneming u haar diensten en producten kan aanbieden.
Voorts worden demografische en andere gegevens verzameld voor marktonderzoek, advertenties en promotionele doeleinden.

Minderjarigen
Een speciale opmerking voor ouders en voogden. Voedingswaar.nl verzoekt ouders en voogden toezicht te houden op het gebruik van internet door minderjarigen. Voedingswaar.nl vraagt minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om geen persoonsgegevens te verstrekken. Minderjarigen mogen alleen samen met hun ouders of voogden van deze dienst gebruik maken. De ouders of voogden moeten dan toestemming geven voor het verstrekken van de persoonsgegevens van de minderjarige.

Wijzigingen
Voedingswaar.nl behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring/juridische verklaring aan te passen. Iedere aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Cookies
Voedingswaar.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De cookies stellen Voedingswaar.nl in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten. Met deze informatie is Voedingswaar.nl in staat de website en diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de klanten en bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website.

VEEL PLEZIER OP DE VOEDINGSWAAR.NL WEBSITE!

 

 

 

klik hier voor een navigatievenster

klik hier voor een navigatievenster

 

   
 
klik hier voor een navigatievenster
 


©2005 Voedingswaar.nl

 

Google
WWW www.voedingswaar.nl